مالکیت خانواده به عنوان شخصیت حقوقی
56 بازدید
محل نشر: مجله قضاوت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی